Prep for my South America trip

So much to do in only 45 days: vaccine (typhoid, rabies, yellow fever, hep A etc) due now + Malaria tablets Colombian visa due by 02 Nov 03 Nov – 13 Nov visit to London & Liverpool balance payment for the Spanish language course & flat in Bogota: 10 Nov buy flights ULN-LAX-BOG, BOG-Santiago/Buenos Aires? Depends on Chile. Go to #6.0 Chilean visa (will the … Continue reading Prep for my South America trip

Top 10 time waste

Хайран цагаа эдгээр 10 зүйлд бүү үрээрэй: 1. Ямар нэг ажлыг хийх гээд онгод хүлээх (насаараа хүлээчихэв тэ) 2. Хүмүүс намайг юу гэх бол гэж бодох (Дорж намайг юу гэж бодох хэнд хамаатайн?) 3. Гомдоллох (гомдоллож байснаас өөр арга зам хайсан нь үр өгөөжтөй) 4. Бусдад таалагдахыг хичээх (хэний төлөө амьдраад байгаан?) 5. Өөрийгөө бусадтай харьцуулах (бүгд л өөр өөрийнхөөрөө байх хэрэгтэй) 6. Алдаагаа давтах … Continue reading Top 10 time waste