Хүүхэд насанд тохиолддог 5 зүйл хүний амьдралд нөлөөлдөг…

Хүүхэд байх үед бидэнд тохиолддог дараах 5 зүйл бидний хожмын амьдралд томоохон нөлөө үзүүлдэг байх нь: Эцгийн харилцаа: хүүхэд эцэгтэйгээ ямар харилцаатай байсан нь том болоод бусадтай үүсгэх хувийн харилцаанд нөлөө үзүүлдэг. 2007 онд гарсан судалгааны үр дүнгээс харахад эцэгтэйгээ эрүүл дотно харилцаатай байсан хүүхэд насанд хүрээд бусадтай хувийн харилцаанд ороход илүү амар хялбар байдаг байна. Зурагт их үзэх: 0-3 насандаа зурагт үзэх нь том … Continue reading Хүүхэд насанд тохиолддог 5 зүйл хүний амьдралд нөлөөлдөг…